TE HUUR TERREIN(EN)

Molenlaan 30 Uithoorn

Te huur terreinen voor vele doeleinden geschikt.

BETREFT

Onder de rook van Amsterdam en Schiphol, direct aan de Amstel in Uithoorn ligt ABC park.
Op een terrein van van ruim 3 hectare bieden wij verschillende buitenterreinen aan.

Bent u als ondernemer op zoek naar een perceel verhard buitenterrein, eventueel combinatie met een zelf te bouwen romneyloods, dan is ABC Park Uithoorn voor u een interessante optie.
De percelen zijn omheind en uitermate geschikt voor verschillende doeleinden.

OPPERVLAKTE / INDELING

Het terrein is beschikbaar vanaf 500 m2 tot en met 30.000 m2, zie kavelfoto.

PARKEERGELEGENHEID

Parkeren is de nabije omgeving van het object is goed mogelijk alsmede op de in de buurt gelegen parkeerterreinen.

BEREIKBAARHEID

De locatie is via N201 goed en gemakkelijk te bereiken.

OPLEVERINGSNIVEAU

In huidige staat. Bij Kavels 4 t/m 9 kunnen tegen meerprijs opgeleverd worden met Romneyloods

TERMIJN

In nader overleg, flexibele termijnen zijn bespreekbaar

PRIJS

De huurprijzen bedragen:

Kavels 1 t/m 3 : € 18 per m2/ per jaar
Kavels 4 t/m 8 : € 22 per m2/ per jaar
Kavel 9 : € 15 per m2/ per jaar
Kavels 10 t/m 13 : € 15 per m2/ per jaar

Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste verhuur.

WAARBORGSOM/
BANKGARANTIE

Ter nakoming van de verplichtingen zal huurder een een bankgarantie dienen te stellen ter grootte van 3 maanden huur inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (indien van toepassing).

HUURPRIJSAANPASSING

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast overeenkomst de wijziging van het Consumentenprijsindexcijfer zoals wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUUROVEREENKOMST

De huurovereenkomst zal worden opgemaakt volgens het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken(ROZ) aangevuld met eigenaarsvoorwaarden.